Toppbild

Viktiga telefonnummer

När det är bråttom - ring 112


När det inte är lika bråttom

Gator och parker

Felanmälan kommunens växel kl. 07.30-16.00, tfn 0152-291 00
Övrig tid SOS Alarm, tfn 08-454 22 04

Strängnäs kommuns fastigheter

Vatten och avlopp

Sopor och återvinning

Elförsörjning, fjärrvärme

Giftinformation 08-33 12 31
   
Läkemedelsupplysning 020-66 77 66
   
Sjukvårdsupplysning  
Vardagar 8-17:  
Strängnäs vårdcentral 0152-260 90
Mariefreds vårdcentral 0159-290 13
Lördag, söndag, helgdagar 8-17:  
Strängnäs vårdcentral 0152-260 90
Övrig tid:  
Sjukvårdsupplysningen 016-10 40 00
Råd om vård 0771-77 11 77 dygnet runt 
   
Polis (ej akut) 114 14
   
Räddningstjänst (ej akut) 0152-291 80
   
Eldning utomhus (telefonsvarare) 016-14 86 69
   
BRIS (Barnens hjälptelefon) 0200-230 230
   
Kvinnojouren Måna 0152-143 93
   
Jourhavande medmänniska 020-220 006
   
Socialjour Ring 112
   
Brottsofferjour 0152-176 00 
     
Patientnämnden 0155-24 50 00

Rädda Barnens Orostelefon 020-100 200
Uppdaterad 2017-11-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >