Toppbild

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året

 

Tyfon 

 

För akuta situationer där det kan vara fara för liv finns varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten,VMA. 
VMA-systemet utgörs dels av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Den ska ljuda i minst två minuter.
Signalen viktigt meddelande betyder att man ska gå inomhus, stänga fönster och dörrar samt eventuell ventilation, och lyssna på radion för mer information. När faran upphört ska signalen "faran över" sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal.
Signalen kan avgränsas geografiskt till just det område där faran finns.
Utomhuslarmet testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15:00. Information ges i Sveriges Radios samtliga radiokanaler strax före detta klockslag och när provet är avslutat.
Det är räddningschef/räddningsledare eller övriga behöriga som avgör om signalen ska utlösas i ett skarpt läge. Tiden mellan ljudsignal och meddelande i radio och TV ska vara så kort som möjligt.
Om signalen ljuder av misstag är det nödvändigt att räddningstjänsten snabbt förser etermedieföretagen med information om att ingen olycka inträffat.
Den som fått ett meddelande sänt är också ansvarig för att i samma kanaler meddela när faran är över och allmänheten inte längre behöver vidta några skyddsåtgärder.
Uppdaterad 2018-01-22 av Pehr Andersson

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >