Toppbild

Våld och hot

Att vara utsatt för våld, fysiskt och/eller psykiskt, påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer. Det gäller även kvinnor och män.

Personer som är utsatta, eller utsätter andra för våld behöver särskilt stöd och hjälp. Du har rätt att få den av socialkontoret.

Om du själv är utsatt eller känner någon som är utsatt för våld så kan du ringa vår mottagningssektion för rådgivning, tel 0152-299 95. Du får vara anonym.

Vår samordnare för våld i nära relation heter Daniel Eriksson och du är välkommen att kontakta honom på tel 0152-296 38
E-post: daniel.eriksson2@strangnas.se

Under kvällar, nätter och helger finns en socialjour och du når den genom att ringa 08-454 22 19.

Vad är våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort problem i samhället. Med nära relation menas att det finns, eller har funnits, en nära och förtroendefull relation mellan den som utsatts för våld och den som utövar våldet. Det kan handla om olika former av våld, till exempel fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

- Fysiskt våld kan vara knuffar, slag, fasthållande, sparkar och liknande angrepp. Det kan också vara försummelse genom att till exempel undanhålla medicin eller hjälpmedel från den som behöver det.
- Psykiskt våld kan vara hot, kränkningar, kontroll, isolering eller att på andra sätt begränsa någons liv.
- Sexuellt våld kan exempelvis utövas genom att påtvinga någon sexuella handlingar eller genom våldtäkt.

Exempel på vem man kan vara utsatt av i nära relation är make/maka, sambo, pojkvän/flickvän, före detta partner eller vuxna barn.

När det gäller barn som utsätts av någon de har en nära relation med menas till exempel föräldrar, fosterföräldrar eller syskon.

Läs mer om våra verksamhet kring våld i nära relation

 

Läs mer om Kvinnofridslinjen

 telefonnummer till Kvinnofridslinjen

 

Uppdaterad 2018-10-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >