Toppbild

Stödorganisationer

Kvinnojourer finns runt om i Södermanland och du når dem via respektive kommuns hemsidor eller telefonkatalogen, Eniro med mera. Kvinnor/tjejer kan kontakta kvinnojouren Måna, tel 0152-143 93.

Den statliga Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt, året runt. Där svarar specialutbildad personal på alla sorters frågor om kvinnofrid. De har tillgång till tolkar på olika språk. Samtalen är gratis och registreras inte på telefonräkningen. Tel 020-50 50 50.

Barn/ungdomar som växer upp i familjer där våld förekommer har en svår situation och har rätt till hjälp och stöd. Som barn/ungdom kan du också kontakta BRIS, tel 116 111, eller Rädda Barnen, tfn 08-698 90 00 eller 08-698 90 19.

Barnahus i Eskilstuna är en verksamhet för samverkan mellan olika myndigheter. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation, sexualbrott eller andra allvarliga brott.

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten ska socialtjänsten kontakta Barnahus. Därefter kallar samordnarna på Barnahus till samråd med socialsekreterare, polis, åklagare, representant från Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), representant från barnkliniken och eventuellt den som gjort anmälan.

För kontakt om barnet är bosatt i Strängnäs, 0152-299 95, efter kontorstid vid akuta ärenden, ring 112.

Män

Som man kan du kontakta mansmottagningen i Eskilstuna, tel 016-710 54 53.

STOPP

STOPP är en samverkan mellan Polismyndigheten i Södermanlands län, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Landstinget Sörmland samt socialtjänsten i Eskilstuna och Strängnäs. STOPP erbjuder hjälp och stöd till kvinnor och män.

Övrigt

Brottsofferjouren, tel 0152-176 00
Alla berörda kan också kontakta Svenska Kyrkans diakoner.

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >