Toppbild

Fredamottagningen

Fredamottagningen arbetar förebyggande och behandlande mot våld i nära relation.

På Fredamottagningen arbetar behandlare som har lång erfarenhet av att träffa personer som utsatts för våld i nära relation eller som själva har utövat våld. 

Fredamottagningen har flera verksamheter som riktar sig till olika målgrupper. Till somliga verksamheter kan du vända dig direkt och det är då även möjligt att delta utan biståndsbeslut från en socialsekreterare.

Kanske känner du att du inte passar in i någon av grupperna eftersom du inte identifierar dig som man eller kvinna? Kontakta oss i så fall så hjälper vi dig att hitta rätt stöd för just dig.

Du kan alltid ringa anonymt till personerna nedan för rådgivning eller
kontakta socialtjänstens Mottagningsenhet på 0152-299 95.

Läs mer i vår broschyr Fredamottagningen - mot våld i nära relation

Lyssna på information om Fredamottagningen - mot våld i nära relation

Fredamottagningen arbetar under sekretess. Det är dock viktigt att veta att det finns undantag då vi måste bryta sekretessen och rapportera till socialtjänstens utredningsenhet om den information som kommit till vår kännedom. Detta gäller när det kommer fram uppgifter som medför misstanke om att barn far illa eller riskerar att göra det. Mer om detta finns att läsa i Socialtjänstlagen 14:1 §.

Fredamottagningens verksamheter

Enskilda stödsamtal - för dig som är vuxen och som utsatts för våld i nära relation

Enskilda stödsamtal - för dig som är vuxen och som utövat våld i nära relation

Trappan - stöd till dig som är barn eller ungdom och har upplevt eller utsatts för våld av någon i din familj eller någon annan närstående i familjen

Kvinnogruppen - för dig som utsatts för våld i nära relation och vill få stöd och hjälp av andra som har liknande erfarenheter

Relationsgruppen - för dig som utövat våld i nära relation och vill få stöd och hjälp av andra som har samma problematik

Barn- och ungdomsgruppen - för dig mellan 8-17 år som har upplevt våld i nära relation

Uppdaterad 2018-05-14

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >