Toppbild

Valfrihet i hemtjänsten för kunder

Strängnäs kommun har Valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att du som är beviljad hemtjänst får ett utbud av utförare att välja mellan. Du kan närsomhelst byta utförare.

Utförarna, både de privata och den kommunala håller den kvalitet som socialnämnden anger. Alla ska till exempel ha en säker nyckelhantering, ha ett system för avvikelser för att fånga upp det som inte fungerat så bra och göra förbättringar i sin verksamhet, all personal har tystnadsplikt och de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om får inte lämnas ut till obehöriga.
Kraven på utförarna kan du läsa om i LOV-underlaget


Läs om våra utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun

Du kan meddela ditt val av utförare skriftligt, eller kontakta din biståndshandläggare.
Blanketter finns att ladda ner under E-tjänster och blanketter och välj Hemtjänst: Val av utförare enligt lov

Kontaktinformation till biståndshandläggare

Frågor och svar

Om jag väljer en utförare och ångrar mig sen?

Du kan byta utförare när som helst. Har du gjort ett val och vill byta igen, får du göra det. Du kontaktar din biståndshandläggare som meddelar utförarna. Du behöver aldrig ange skäl till dina byten. Byte av utförare sker inom 7-14 dagar. 

Är det dyrare att välja en privat utförare?

Det kostar lika mycket om du väljer en privat utförare eller den kommunala. Avgiften är densamma och du betalar till kommunen.

Får jag välja vilken personal som kommer hem till mig?

I hemtjänsten arbetar människor i alla åldrar och från olika kulturer.
Valfrihet i hemtjänsten ger dig möjlighet att välja en hemtjänstutförare men inte enskild personal. Om du skulle vara missnöjd med en personal ska du berätta det för hennes/hans chef.

Vem kontrollerar företagen? 

LOV-samordnare på socialkontoret håller fortlöpande kontakt med privata och kommunala utförare och kontrollerar så att de uppfyller de kvalitetskrav som socialnämnden beslutat.

Hur realistiskt är det att hemtjänstutförarna ska kunna utföra uppdragen från biståndshandläggarna och samtidigt ta hänsyn till kunders olika önskemål?

Utförarna ska skriva en genomförandeplan tillsammans med dig, inom två veckor från det att din hemtjänst startar. I genomförandeplanen ska det framgå hur hemtjänsten praktiskt ska utföras. Om du då är tydlig med vad du värdesätter och har önskemål om, kan utföraren förhoppningsvis möta dina behov och sy ihop det hela till en bra verksamhet.

Om jag har hemtjänst och inte behöver hjälp en dag, vad gör jag då?

Om du inte kan ta emot den hemtjänst som är inplanerad är det viktigt att tänka på att avboka. Och helst i så god tid som möjligt, för att underlätta för hemtjänsten att göra om sin planering.  Avbokar du ofta ska du kontakta biståndshandläggaren för att hon ska kunna se om dina behov har ändrats.

Vad är tilläggstjänster?

En tilläggstjänst är ett uppdrag utöver biståndsbeslutet, som du kan beställa hos en privat utförare. Du får en faktura från utföraren. Socialnämnden har inget ansvar för ett sådant uppdrag.

Varför ska man välja utförare?

Du som har hemtjänst får väja vilken utförare som ska vara hemma hos dig och sköta din hemtjänst.  Det är ett ökat inflytande för dig, som det handlar om.

Kan jag få hjälp med att välja utförare?

Du får information om utförarna av biståndshandläggarna. Deras information är neutral så de förordar ingen utförare. Men berätta vad som är viktigt för dig. Utförare kan ha profilerat sig så att de har större möjligheter att möta dina behov.

Om jag inte vill välja?

Avstår du från att välja använder biståndshandläggaren en turordningslista som innebär att uppdraget går till den utförare som står på tur.

Mer information om Valfrihet i hemtjänst får du av
Camilla Nguyen, LOV-samordnare på Socialkontoret, Strängnäs kommun.
Telefon 0152-290 52 E-post: camilla.nguyen@strangnas.se

Uppdaterad 2018-09-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >