Toppbild

Valfrihet i hemtjänsten för utförare

Företag och andra privata organisationer är välkomna att ansöka om att få utföra hemtjänst på uppdrag av Strängnäs kommun.

Förutsättningar för utförande av hemtjänst framgår av LOV-underlaget med bilagor.

Anvisning nyckelfria lås och Care app

Avvikelse delegerad hälso- och sjukvård

Avvikelse fall hälso- och sjukvård

Avvikelse, redovisas till socialnämnd

Beställning av Care lock och Care app, blankett

Databehörighetsblankett

Delegering inom hälso- och sjukvård

Handlingsplan för demensvård

Kommunicering av hälso- och sjukvård

Kommunikation om kunder mellan samarbetspartners

Rutin biståndsbedömning, avgifter och ansvarsfördelning
vid egenvård inom Strängnäs kommun

Rutin dokumenthantering avslutade kunder privata utförare

Rutin fakturahantering

Rutin Lex Sarah

Riktlinjer privata medel i ordinärt boende

Rutin smittförande avfall i hemsjukvården

Rutin val, omval och nya utförare av hemtjänst

För att ansöka om att få bli utförare av hemtjänst, fyller du i vårt e-formulär eller fyller i blankett, Hemtjänst Ansökan om att bli godkänd utförare av hemtjänst enligt LOV under E-tjänster och blanketter.

Om du vill ha mer information kontakta:
Camilla Nguyen
LOV-samordnare

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Tel 0152-29607
camilla.nguyen@strangnas.se

 

Uppdaterad 2018-06-28

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >