Toppbild

Trafik & infrastruktur

Gatumiljö i Strängnäs

 

På dessa sidor kan du läsa mer om det som rör trafik och infrastruktur inom Strängnäs kommun. Oavsett om du går, cyklar, åker bil, åker kollektivt eller färdas på annat sätt ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert runt om i kommunen. På det kommunala gatu-, gång- och cykelvägnätet strävar vi efter god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet.

 

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >