Toppbild

Parkeringsplatser, allmänna

Inom Strängnäs kommun är det gratis att parkera på kommunala parkeringar och gatumark.

Långtidsparkering i sju dygn finns på Ingvarsvägen vid resecentrum i Strängnäs och i fem dygn vid Läggesta station, på grusparkeringen närmast Mariefred. På del av parkeringen vid Västerviken kan personbilar parkera i tre dygn, se skyltning. I Mariefred kan man parkera i tre dygn på parkeringen vid korsningen Strandvägen - Hertig Karls Allé samt vid busstorget på Nyponvägen.

P-skiva gäller i Strängnäs och Mariefreds centrala delar enligt skyltning.

 

Datumparkering

För att underlätta för snöröjning och sandupptagning gäller datumparkering från 1 oktober - 15 maj i Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. Datumparkering innebär att det mellan klockan 00.00-08.00 är förbjudet att parkera på gatusida med jämna husnummer vid jämna datum, och på gatusida med ojämna husnummer vid ojämna datum.

Minnesregel: När du parkerar på kvällen ett jämnt datum, parkera på den sida som har jämna husnummer för att stå på rätt sida efter midnatt!

Datumparkering gäller ej på markerade platser utmed gator med parkeringsskylt.

Inom område med datumparkering kan det finnas andra vägmärken som tar över. Till exempel kan det vara parkeringsförbud på ena sidan och då gäller det. Då får man datumparkera på andra sidan de dagar då det är tillåtet enligt reglerna för datumparkering.

P-skiva

En parkeringsskiva, "p-skiva", används för att visa bilens ankomsttid vid de parkeringsplatser där det finns en skylt om p-skiva med tillägg som visar hur länge du får stå parkerad. Du kan kostnadsfritt hämta p-skivor i kommunhuset på Nygatan 10 i Strängnäs, på turistbyråerna och i många butiker.

P-skiva har införts för att minska långtidsparkeringen i Strängnäs och Mariefreds centrala delar. Tack vare att vi infört p-skivor har det har blivit lättare att hitta en parkeringsplats när man ska uträtta snabba ärenden.

Regler för p-skiva

  • Fordonets ankomsttid ska, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme, ställas in vid pilen på parkeringsskivan.
  • Påbörjar du din parkering innan tidsbegränsningen gäller, ställer du in parkeringsskivan på tiden för begränsningens början.
  • Du får inte ändra ankomsttid under pågående parkering.
  • Parkeringsskivan ska placeras innanför vindrutan, och vara synlig utifrån.

 

Några viktiga generella parkeringsregler

  • Förbud att parkera 10 meter före och efter korsning, gäller även trevägskorsning.
  • Förbud att parkera 20 meter före och 5 meter efter busshållplats.
  • Förbud att parkera 10 meter före ett övergångsställe/cykelöverfart.
  • Inom ett gångfartsområde är det förbud att parkera på någon annan plats än markerade parkeringsplatser.
  • Förbud att parkera så att framkomligheten och/eller utfart från fastighet försvåras.

 

Kontakt

Har du frågor, synpunkter, önskemål eller vill rapportera felparkeringar/långtidsparkerade skrotbilar ska du vända dig till kommunens stadsvärd som också övervakar att parkeringsreglerna följs. Han nås på telefon 0152-295 04.

Parkeringsutredningar

Under våren 2015 gjordes parkeringsutredningar gällande tätorterna Mariefred och Strängnäs av teknik- och servicekontoret. Läs mer genom att klicka på resp. länk nedan:
Rapport om parkeringssituationen i Mariefreds stad
Rapport om parkeringssituationen i Strängnäs stad

Uppdaterad 2017-12-14 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >