Toppbild

Parkeringsövervakning

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator och vägar och förbättra trivseln i boendemiljöer beslutade Strängnäs kommun att införa parkeringsövervakning i hela Strängnäs kommun från 1 januari 2003. Från och med juni 2014 bedrivs parkeringsövervakningen i egen regi.

 

Parkeringsanmärkning

Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten i det distrikt parkerings-anmärkningen utfärdats, i Södermanland  telefon 114 14. På parkeringsanmärkningen finns information om tillvägagångssätt vid ansökan om rättelse.

Avgiften är 700 kronor för parkering vid stannandeförbud (p-plats för rörelsehindrade, laddplats m.m.) och 400 kr vid parkeringsförbud.

 

P-skiva

En parkeringsskiva, "p-skiva", används för att visa bilens ankomsttid vid de parkeringsplatser där det finns en skylt om p-skiva med tillägg som visar hur länge du får stå parkerad. Du kan kostnadsfritt hämta p-skivor i kommunhuset på Nygatan 10 i Strängnäs, på turistbyråerna och i många butiker.

Regler för p-skiva

  • Fordonets ankomsttid ska, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme, ställas in vid pilen på parkeringsskivan.
  • Påbörjar du din parkering innan tidsbegränsningen gäller, ställer du in parkeringsskivan på tiden för begränsningens början.
  • Du får inte ändra ankomsttid under pågående parkering.
  • Parkeringsskivan ska placeras innanför vindrutan, och vara synlig utifrån.

 

Kontakt

Vid frågor kontakta stadsvärden, 0152-295 04 eller e-post stadsmiljoenheten@strangnas.se eller om det rör ansökan om rättelse, Polismyndigheten i Södermanland, telefon 114 14.

Uppdaterad 2017-12-11 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >