Toppbild

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med en funktionsnedsättning.

För att vara berättigad till färdtjänst ska din funktionsnedsättning ha en varaktighet om minst tre månader samt att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänsten bygger på samåkning.

Ansökan om färdtjänst görs hos kommunens färdtjänsthandläggare.
Om du är berättigad och beviljas färdtjänsttillstånd får du ett beslut och information hemskickat.

Läs mer om färdtjänst och hur den fungerar i vår broschyr.

För att ladda ner en ansökningsblankett, gå till e-tjänster och blanketter.
På e-tjänster och blanketter hittar du också blankett för dig som behöver intyg från läkare samt blankett för Resa i annan kommun.

 

Uppdaterad 2017-12-12

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >