Toppbild

Busstrafik

Buss som körs av Sörmlandstrafiken

 

Busstrafik - vem gör vad?

 

Sörmlandstrafiken (Sörmlands kollektivtrafikmyndighet)

Sörmlandstrafiken ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar, taxor och upphandling av busstrafikentreprenörer för kommunens räkning. Sörmlandstrafiken upphandlar även skolskjuts och färdtjänst för Strängnäs del. Service center är Sörmlandstrafikens väg in om det finns frågor och synpunkter.

Till Service center vänder du dig om du har frågor om tidtabeller, biljettpriser, förseningsersättning för busstrafik och synpunkter på utförd bussresa. Se även Sörmlandstrafikens hemsida för information om tidtabeller och liknande.  

Sörmlandstrafiken 

 

Kommunen

Strängnäs kommun har huvudansvar för den fysiska miljön kopplat till kollektivtrafiken på alla platser där kommunen äger eller ansvarar för vägen. Det gäller bland annat gångvägar till och från busshållplatserna och väderskydd på hållplatser. 

Kommunen beslutar i maj varje år om vilket trafikutbud man vill ha och sedan genomför Sörmlandstrafiken detta. Kommunen är delaktig i både lång- och kortsiktig planering av kollektivtrafiken tillsammans med Sörmlandstrafiken.

Till kommunen vänder du dig till om du har synpunkter på trafikutbudet, busshållplatser och bussarnas körvägar. För frågor och synpunkter, kontakta Strängnäs kommuns kollektivtrafiksamordnare Kristina Welin.   

 

Bussentreprenörer

Busstrafikentreprenörerna är de som kör bussarna. De ansvarar för att busstrafiken genomförs enligt Sörmlandstrafikens upphandling. Entreprenör för huvudparten av trafiken i Strängnäs är sedan augusti 2012 Bergkvarabuss. Sträckan Uppsala/Enköping-Strängnäs (linje 876) trafikeras av Upplands Lokaltrafik (UL).

Till entreprenören vänder du dig till om du har glömt något på bussen.

Bergkvarabuss

Uppdaterad 2017-06-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >