Toppbild

Driftkollen

Ugglans park

Välkommen till Driftkollen!

Genom att följa Driftkollen får du bland annat koll på vad vi arbetar med i vår utemiljö. Det kan handla om när halkbekämpning, snöplogning och sandning sker, när gator stängs av för asfaltering, eller när och var blommor planteras. Driftkollen hette tidigare Driftdagboken. Om du sedan tidigare prenumererar på Driftdagboken behöver du inte förnya din prenumeration.

Har du idéer på vad som ska lyftas i Driftkollen, hör av dig till stadsmiljoenheten@strangnas.se

Prenumerera på Driftkollen

 

Skriv din e-postadress i rutan och klicka på "Bekräfta" för att prenumerera på driftdagboken.

Snöröjning och halkbekämpning

2017-12-14 09:20

Arbetet pågår för fullt med att ploga och halkbekämpa gator, cykel- och gångvägar och busshållplatser i Mariefred, Åker och Strängnäs. Det är problem med mycket snömodd. All personal vi har att tillgå är ute och kör och skottar. Har de inte varit på din gata ännu så kommer de. Läs gärna om prioriteringsordning på www.strangnas.se under Snöröjning och sandning.

Snöröjning pågår

2017-12-12 14:52

Snöröjning har pågått för fullt sedan i natt . Framåt kvällen/natten kommer vi att återuppta jobbet efter att personerna som jobbar med detta haft sin vila enligt bestämmelserna  samt att det är lugnare på gator och gång- och cykelvägar.  Då kommer vi att köra bort snö och halkbekämpa. Vi kommer snarast att börja salta bussgatorna vilket kommer att innebära mera modd. Sandning påbörjas efter att vi har kört klart snöröjningen i natt.

Planering inför sommaren

2017-12-05 11:08

Vi har börjat planera inför sommarblomssäsongen. Innan jul ska beställningarna av sommarblommor vara gjorda för att leverantören ska hinna driva upp växterna i tid.

I övrigt halkbekämpar vi för fullt efter gällande väderprognoser.

Halkförebyggande åtgärder

2017-12-01 14:01

Nu när vädret pendlar upp och ner runt nollgraders strecket har vi mycket att göra med halkförebyggande åtgärder. Vi prioriterar gång och cykelbanor, där vi har grundat med en matta av sand. Sedan använder vi saltlakespridning, vilket har en mycket god effekt.

 

Färdigställandet av gång- och cykelbanan på Södertäljevägen börjar närma sig slutet och förhoppningsvis blir den slutbesiktad vecka 50.

Jul- och adventsförberedelser

2017-11-30 13:31

Det jobbas för fullt i tomteverkstan på Vältstigen för att skapa julstämning, det finns inga gränser för personalens fantasi. Vi letar granar och det är inte så lätt. När vi väl hittar granar så ska de sågas ner varsamt och är det kallt ute knäcks grenarna lätt av och då får vi lappa och laga. Vi har fått ett par fina granar från boende i Åker, det är vi tacksamma för. Vi har många soffor och bänkar i vår utemiljö, vi kommer nu att se över och laga dem och byta ut dem löpande under vinterhalvåret.

1 2 3 > »

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Teknik- och servicenämnden

Förtroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >