Toppbild

Halkbekämpning

Under måndagsmorgonen har bussgatorna halkbekämpats och under förmiddagen ska även gång- och cykelbanorna åtgärdas, eftersom frosten ska bestå.

Uppdaterad 2017-11-13 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >