Toppbild

Lagning av potthål

Mellan snö och halkbekämpning underhåller vi isbanan på Visholmen genom att spola och skrapa isen. Det finns en grill i anslutning av banan som är väldigt uppskattad. 

Potthål i gatorna är det gott om nu så en stor del av tiden går åt till att åka runt i kommunen och lappa och laga hålen. 

Vi håller även på med att röja sly, för närvarande på sträckan Visholmen till Setterlinds park. Vi har även klättrande arborister och egen personal som arbetar med beskärning av kommunens träd

Uppdaterad 2018-02-21

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Teknik- och servicenämnden

Förtroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >