Toppbild

Halkförebyggande åtgärder

Nu när vädret pendlar upp och ner runt nollgraders strecket har vi mycket att göra med halkförebyggande åtgärder. Vi prioriterar gång och cykelbanor, där vi har grundat med en matta av sand. Sedan använder vi saltlakespridning, vilket har en mycket god effekt.

 

Färdigställandet av gång- och cykelbanan på Södertäljevägen börjar närma sig slutet och förhoppningsvis blir den slutbesiktad vecka 50.

Uppdaterad 2017-12-01

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Teknik- och servicenämnden

Förtroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >