Toppbild

Höst och halka

Igår kväll saltades gång- och cykelbanor inför nattens och morgonens halka. Vi har även halkbekämpat bussgator i kommunen.

Stadsmiljöenheten håller på att ta bort de gamla bryggorna med nr 5-7 i Västervikshamnen och vi hjälper till med bortforsling av Y- bommar.

Höststädning i lekparker sker under den närmaste tiden. Slyröjning av gångväg sträckan Marielund- Hedlandet i Mariefred ska genomföras. Potthålslagningar sker löpande hela tiden. Lövupptagningen har dragit ut på tiden, vi kommer igång i Åkers styckebruk nästa vecka.

Uppdaterad 2017-11-08 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >