Toppbild

Isbana på Västervikstorget

Isbanan på Västervikstorget är spolad och klar att användas för skridskoåkning. Där finns nu även en grillplats som man är välkommen att använda.

Uppdaterad 2018-02-08 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >