Toppbild

Jul- och adventsförberedelser

Det jobbas för fullt i tomteverkstan på Vältstigen för att skapa julstämning, det finns inga gränser för personalens fantasi. Vi letar granar och det är inte så lätt. När vi väl hittar granar så ska de sågas ner varsamt och är det kallt ute knäcks grenarna lätt av och då får vi lappa och laga. Vi har fått ett par fina granar från boende i Åker, det är vi tacksamma för. Vi har många soffor och bänkar i vår utemiljö, vi kommer nu att se över och laga dem och byta ut dem löpande under vinterhalvåret.

Uppdaterad 2017-11-30 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Teknik- och servicenämnden

Förtroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >