Toppbild

Pågående jobb...

Pågående jobb… 

Nu håller vi på att plocka bort alla offentliga julgranar runt om i hela kommunen. 

På Larslundavägen pågår jobb med att beskära träd. Vi måste beskära dem hårt eftersom de tidigare är beskurna på det sättet. 

Vi förbereder oss på snöovädret som enligt prognosen beräknas komma inom kort.

Uppdaterad 2018-01-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >