Toppbild

Planering inför sommaren

Vi har börjat planera inför sommarblomssäsongen. Innan jul ska beställningarna av sommarblommor vara gjorda för att leverantören ska hinna driva upp växterna i tid.

I övrigt halkbekämpar vi för fullt efter gällande väderprognoser.

Uppdaterad 2017-12-05 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Teknik- och servicenämnden

Förtroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >