Toppbild

Snöröjning och halkbekämpning

Arbetet pågår för fullt med att ploga och halkbekämpa gator, cykel- och gångvägar och busshållplatser i Mariefred, Åker och Strängnäs. Det är problem med mycket snömodd. All personal vi har att tillgå är ute och kör och skottar. Har de inte varit på din gata ännu så kommer de. Läs gärna om prioriteringsordning på www.strangnas.se under Snöröjning och sandning.

Uppdaterad 2017-12-14 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >