Toppbild

Snöröjning pågår

Snöröjning har pågått för fullt sedan i natt . Framåt kvällen/natten kommer vi att återuppta jobbet efter att personerna som jobbar med detta haft sin vila enligt bestämmelserna  samt att det är lugnare på gator och gång- och cykelvägar.  Då kommer vi att köra bort snö och halkbekämpa. Vi kommer snarast att börja salta bussgatorna vilket kommer att innebära mera modd. Sandning påbörjas efter att vi har kört klart snöröjningen i natt.

Uppdaterad 2017-12-12 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >