Toppbild

Sopsaltning

SopsaltningVi jobbar på med snön så att det ska vara framkomligt på våra vägar samt gång- och cykelbanor.

På gång- och cykelbanor jobbar vi med sopsaltning med mycket bra resultat. Våra redskapsbärare har en sopvals fram som sopar bort snön och en saltspridare bak som lägger ut en svag saltlösning. Det resulterar i asfaltrena ytor. Det gör att vi slipper vi sanda där, vilket uppskattas av cyklister samt underlättar vid sandupptagningen.

Vi har även många trappor som ska handskottas och halkbekämpas.

Uppdaterad 2018-01-24

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >