Toppbild

Vi preparerar för halka

Vi preparerar för halka

I natt väntas regn, vilket efter hand kommer att frysa. Vi gör allt vad vi kan för att tina bort befintligt snöslask med saltlake, innan det fryser till is.

Vi plogar även bort sörjan innan den fryser till is på gatorna i våra villaområden. Gång- och cykelbanorna är redan ”rena”. Vi rustar för mycket sandning under helgen pga. den kommande snön och halkan.

Vi lagar ideligen nya potthål i våra gator. Potthålen är ett stort problem som uppstår i samband med det växlandet vädret.

Vid en lekplats på Lundbyvägen i Åker tar vi bort ett gammal trasigt gunnebostaket. Lekplatsen kommer att fräschas upp i vår.

Uppdaterad 2018-02-01 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >