Toppbild

Hjälp med snöskottning för äldre

Snöskottning för äldre 

Strängnäs kommun erbjuder äldre över 70 år hjälp med snöskottning och sandning mot självkostnadsavgift.

Tjänsten erbjuds privata fastighetsägare som inte själva klarar av att sköta skottning och sandning av gångbaneutrymme. I varje enskilt fall görs en bedömning av biståndshandläggare.

För mer information om tjänsten kontakta Servicetjänst 0152-33 12 91

Uppdaterad 2017-04-26 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >