Toppbild

Trygghetsenkät

Tyck till om skötseln av och tryggheten på våra gator och i vår stadsmiljö! 

Stadsmiljö- och serviceverksamheten på Strängnäs kommun genomför årligen denna undersökning för att samla in invånarnas synpunkter på områdena skötsel av gator och vägar, trafiksäkerhet samt trygghet. Underlaget behövs för en överblick och hjälp vid prioritering av åtgärder i utemiljön i våra olika kommundelar.

Tack för att du bidrar med dina synpunkter!

https://response.questback.com/strngnskommun/imopeby5ze

Uppdaterad 2018-07-03 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >