Toppbild

Trygghetsenkät

Tyck till om skötseln av och tryggheten på våra gator och i vår stadsmiljö! 

Välkommen att delta i kommunens utvecklingsarbete genom att svara på Trygghetsenkäten!

Uppdaterad 2017-11-30 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >