Toppbild

Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och den ansvariga statliga myndigheten är Lotteriinspektionen. Tillståndsmyndighet i Strängnäs kommun är Teknik- och servicenämnden.

 

Ansökan

Teknik- och servicekontoret har hand om ansökningar för lotteritillstånd eller lotteriregistrering.

Observera att Länsstyrelsen ansvarar för bingotillstånd.

Föreningen ska med ansökan bifoga

  • protokollsutdrag från styrelsesammanträde med beslut om att lotteriansökan ska göras.
  • protokollsutdrag från styrelsesammanträde med beslut om vem som är föreningens lotteriföreståndare.
  • föreningens stadgar.
  • förteckning över styrelseledamöter.
  • den senaste verksamhetsberättelsen.

 

Här hittar du blanketter om lotteri

Uppdaterad 2017-02-21 av Fritidsenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >