Toppbild

Hamnar

Västervikshamnen i Strängnäs

Fritidsbåts- och gästhamnar i Strängnäs och Mariefred

Strängnäs kommun tog under våren 2016 över driften av småbåts- och gästhamnarna i Mariefred och Strängnäs från Promarina AB. Kommunen arbetar sedan dess med att successivt förbättra standarden på kajer, bryggor och båtplatser.

Gästhamnarna i Strängnäs och Mariefred, med tillhörande husbilsplatser, är utarrenderade för drift i privat regi. För information och bokning:

Mariefred - mariefredsmarina.se eller ring 0736-63 33 01.
Strängnäs - Telefon 0732-56 19 34, e-post strangnashamn@gmail.com

Möjlighet till septitankstömning finns vid Sjömacken i Strängnäs och i gästhamnen i Mariefred.

Vid frågor - skicka dem gärna via e-post till hamnar@strangnas.se

Läs mer under fliken Båtplatser.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >