Toppbild

Gräsytor

Prydnadsgräsmatta

Definition: Betecknar en gräsmatta som i första hand har prydnadsvärde i parkerna men som även är avsedd att vistas på. Ytan ska vara välvårdad, friskt grön, tät, fri från störande ogräs och inte uppvisa några skador.

Högsta tillåtna gräshöjd: 6 cm.

Putsning: Tillika utseende som gräsmattan i övrigt, ytan ska ha högt prydnadsvärde.

Städning: Gräsmattan ska hållas ren från skräp.

Gödsling: Vid behov, gräsmattan ska vara tät och mörkt grön hela säsongen. NPK bör användas om inte jordanalys föreskriver annat.

Reparation: Utförs så snart gräsytan uppvisar skador. Hjälpså i förekommande fall med tättuvad rödsvingel, krypven och rödven.

Lövhantering: Så mycket löv som möjligt ska hackas i samband med klippningen under hösten. Vid mycket stora lövmängder tas löven bort och komposteras.

Vårstädning: Sker årligen i samband med sandupptagning efter vintern. Gräsmattan ska vara fri från grus och skräp, eventuella plogskador ska åtgärdas.

Ogräsbekämpning: Gräsmattan ska i stort sett hållas ogräsfri. Det görs främst genom att gräset är tätt och konkurrenskraftigt.

Kantskärning: Tydlig gräns ska finnas mellan gräs och rabatter, gångar etc.

Vattning: Så att gräsmattan är tät och mörkt grön hela säsongen.

Luftning och sanddressning: Utförs vid behov.

 

Bruksgräsmatta

Definition: Betecknar gräsytor i parker och bostadsområden som primärt är avsedda för olika typer av aktiviteter. Ytorna ska ha ett vårdat utseende och sköts med utgångspunkt att tåla bollspel, lekar m.m. Gräset ska vara grönt vid normal väderlek.

Högsta tillåtna gräshöjd: 10 cm, klipphöjden ska vara 6-7 cm. Klippningsfrekvensen ska planeras så att gräsytorna är vårdade, välskötta och ser inbjudande ut under hela säsongen. Samtidigt ska ytorna fungera som underlag för idrott och lek. Klippningen utförs med rotor- eller cylindergräsklippare.

Putsning: Anpassas efter tillväxt och utförs med försiktighet kring hinder, staket, träd etc.

Städning: Gräsmattan ska hållas ren från skräp.

Gödsling: Det klippta gräset ligger kvar och fungerar som gödning.

Reparation: Utförs kontinuerligt, Lagning av skador utförs med reparationssådd.

Lövhantering: Så mycket löv som möjligt ska hackas. Löv på ytorna hackas i samband med klippningen under hösten. Vid mycket stora lövmängder i specifika lägen tas löven bort och komposteras.

Vårstädning: Sker årligen i samband med sandupptagning efter vintern. Gräsmattan ska vara fri från grus och skräp, eventuella plogskador ska åtgärdas.

Ogräsbekämpning: Ogräsinslag får förekomma, dock inte i sådan omfattning att gräsytans funktion hotas.

Kantskärning: Utförs vid behov om ”paradrabatter” och nyplantering finns.

Vattning: Bruksgräsmattor behöver generellt inte vattnas.

 

Högvuxen gräsyta

Definition: Betecknar stora ytor där man i första hand vill ha en yta som sköts med liten resursinsats, men som ändå inte har ett ovårdat utseende. Ytorna är inte avsedda att användas annat än tillfälligtvis.

Högsta tillåtna gräshöjd: Klippning (slåtter) utförs med slaghack eller traktorburet rotoraggregat 4-6 ggr/år.

Gräshöjden kan tillåtas variera beroende på aktuella väderförhållanden. Strängar eller högar med avklippt gräs efter maskinen undviks genom lagom intervall mellan klippningarna.

Putsning: Puts kring hinder, staket, träd etc. utförs vid behov.

Städning: Städning sker innan klippning och av större skräp vid behov.

Lövhantering: Löv får ligga kvar på gräsytan.

Ogräsbekämpning: Aggressiva ogräs som björnloka, etc. ska bekämpas genom punktinsatser med kemiska eller manuella insatser.

 

Slaghacksytor

Definition: Betecknar sidoytor och restytor där man i första hand vill ha en yta som sköts med liten resursinsats. Ytorna är inte avsedda att användas mer än sällan.

Högsta tillåtna gräshöjd: Klippning utförs med slaghack eller traktorburet rotoraggregat 1-2 ggr/år.

Lövhantering: Löv får ligga kvar på gräsytan.

Städning: Städning av större skräp vid behov.

Ogräsbekämpning: Aggressiva ogräs som björnloka, etc. ska bekämpas genom punktinsatser med kemiska eller manuella insatser.

 

Äng

Definition: Betecknar naturpräglade ytor som ger annorlunda biotoper för växter och djur och som i första hand ska ge vacker ört- och gräsväxt. En äng ska skötas så att blomning och spridning av de speciella ängsväxterna gynnas. Ängsytor ska också kunna tjäna som ett viktigt pedagogiskt instrument för skolor och daghem.

Slåtter: 1-2 gånger/år utförs lämpligtvis med slåtterbalk eller rotorslåtteraggregat. Slåtter får inte ske före blomning och frösättning, dvs. tidigast den 15/7. Vid kraftig tillväxt efter slåttern på grund av våt och varm väderlek bör en kompletterande klippning med slaghack utföras under oktober.

Det avklippta gräset samlas upp med rundbalspress eller självlastarvagn. Vid torr väderlek kan gräset med fördel ligga någon vecka för att fröa av sig innan det tas upp.

Lövhantering: Löv får ligga kvar på ytan.

Städning: Utförs innan slåtter, städning av större skräp vid behov. Ogräsbekämpning: Aggressiva ogräs som björnloka, etc. ska bekämpas genom punktinsatser med kemiska eller manuella insatser.

 

 

Uppdaterad 2016-05-17 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >