Toppbild

Parker

Drottning Kristinas trädgårdar är ett nytt rekreationsområde i Strängnäs.

Välkomna till Strängnäs kommun parkområden! 

 

Drottning Kristinas trädgårdar är ett rekreationsområde i Strängnäs som ska få växa fram med fokus på bland annat natur och kulturmiljövärden, kunskapsspridning och ekologi. Drottning Kristina donerade marken till Strängnäs invånare 1645 för att staden skulle kunna växa och omges med odlingar tillhörande hela stadens borgerskap.

Engelska parken i Åkers styckebruk finns en av landets största engelska parker.

Ugglans park, eller egentligen Ugglas park, är uppkallad efter konsistorienotarie Petter Uggla som ägde området på 1600- talet. Den ligger mitt i Strängnäs och är en gammal uppväxt park omgiven av lindträd, ask och lönn. En populär park att vistas i. På sommaren har måndagskvällarnas kvällskvitter dragit mycket publik.

Västerviken. Efter rivning av busstationen anlades en park som vi kallar ”Plazan”. En väl tilltagen torgyta finns intill. Omgiven av många restauranger och caféer alldeles intill småbåtshamnen är Västerviken populär och alltid välbesökt.

Visholmen är det närmaste en stadspark vi kan komma. Det finns något för alla, friluftsbad, minigolf, lekpark och utegym. Stora gröna ytor med vackra planteringar samt möjlighet att lägga till med båt.

Strandpromenaden från Sidövägen – Nabbviken är fortfarande under utveckling.

Parken utmed strandpromenaden i Mariefred kallar vi ”Sjöparken”, en liten grön oas med vackra planteringar.

Borgmästarparken är en liten och relativt nyanlagd park utmed Kärnbogatan i Mariefred.

Uppdaterad 2017-07-27 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >