klart.se

Midsommarfirande

Fira midsommar i Strängnäs kommun.

2018 infaller midsommarafton den 22 juni. Här har vi samlat information för midsommarfirande på flera platser i vår dynamiska idyll. Välkommen att delta!


Strängnäs,
Visholmen, kl. 13-16, dans och lekar ledda av Göran Svärd. musik: Smebälgarna.
Arrangör: Strängnäs Gille.
www.mittstrangnas.se

Mariefred,
Midsommarängen Gripsholms slott, kl. 14-16
Traditionellt midsommarfirande. Vi börjar med att klä midsommarstången, därefter dans, lekar och musik.
www.hembygd.se/mariefred

Stallarholmen,
Mälsåkers slott, kl. 13.00
Musiken startar kl. 13.00 och vi klär midsommarstången tillsammans. Tag med dig blommor att dekorera med. Vi dansar och avnjuter medhavd mat och dryck. Kaffe, korv och glass finns att köpa.
http://www.malsaker.nu

Åkers styckebruk,
Engelska parken, kl. 13-16, stången reses 14.30. Tipspromenad, lotterier, servering mm.
Tag gärna med blommor.
http://www.akershembygd.se

Fogdön
Vid Fogdö Bygdegård. kl. 13-16. Dans, lekar, korv, lotterier, musik och kaffe. Arrangör: Fogdö Bygdegårdsförening.

Härad,
Vid grönområdet mellan Sjöborgsvägen och Vretvägen. 10.00 smyckas midsommarstången, 14.00 dans kring stången. Ta med fikakorg.

Länna
kl. 15.00 Midsommarfirande vid Sockenstugan. Tipspromenad k. 14.30. Medtag gärna kaffekorg.
www.hembygd.se/lanna

Skottvångs grufva,
restaurangen öppen 12-17, midsommarstången kläs 14.00, dans kring midsommarstången 15.30
gruvmuseet är öppet och kolmilan under uppbyggnad i gruvhagen.  www.skottvangsgrufva.se


Vi kompletterar listan vartefter vi får in information.