Toppbild

Fritid

Fritid_collage

 

Strängnäs kommun en välutvecklad fritidskommun med året runt upplevelser

I Strängnäs kommun finns ett välutvecklat utbud av olika idrott- och fritidsanläggningar. Ett stort antal idrottshallar av varierande storlek, idrottsplatser, tennisbanor, simhallar, bowling, golf och småbåtshamnar är bara några exempel.

Cirka 300 föreningar och organisationer erbjuder kommuninvånarna ett brett utbud av olika fritidsaktiviteter. Vare sig du söker gemenskap med andra eller är aktiv på egen hand. Vare sig du vill svettas eller koppla av.

Fritidsenhetens ansvarsområden och tillhörighet

Fritidsenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens idrottsplatser, idrottshallar, simhallar, badplatser, motionsspår och friluftsområden.

Vi ansvarar också för fritidsplanering, föreningsbidrag, nyckelhantering och att hålla en kontinuerlig dialog med föreningar och medborgare.

Fritidsenheten tillhör organisatoriskt Teknik- och servicekontoret.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >