Toppbild

Badplatser

Collage av bilder från olika badplatser  

I Strängnäs kommun har du alltid nära till vattnet. Du kan enkelt finna din egen favoritplats runt Mälaren att svalka dig på varma sommardagar. Strängnäs kommuns fritidsenhet ansvarar för 18 badplatser där man kan njuta av sol och bad. Några av badplatserna driver kommunen tillsammans med lokala föreningar.

Badplatserna erbjuder stor variation och är utrustade med allt från hopptorn och moderna brygganläggningar till enklare badplatser där naturen hamnar i fokus.

Du kan läsa mer om respektive badplats på dess egen sida genom att navigera till menyn.

 

Vattenkvalitet

Information om badplatsernas vattenkvalitet finns på havochvatten.se.

 

Rastning av hundar

Enligt 17 § i kommunens lokala ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade på offentliga platser inom detaljplanelagt område och i motionsspår. 

Hundar får inte vistas på offentliga badplatser under badsäsongen 15 maj-15 september.

Uppdaterad 2017-10-06 av Fritidsenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >