Toppbild

Abborrberget badplats

Bild på strand vid abborbergets badplats

Om Aborrbergets badplats

Badplatsen har sandstrand omgiven av gräsytor och berghällar att sola på.

 

Övrig utrustning

Bryggor, handikappanpassad toalett och omklädningsbyggnad.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >