Toppbild

Brobadet

Bild på stranden vid Brobadet

Om Brobadet

Badplatsen ligger vid Norra Strandvägen och är en av kommunens mindre badplatser. Det är en liten sandstrand med omgivande gräsytor och lekställning för de yngre.

Utrustning

I närheten till badet finns ett flertal sittgrupper och en lekutrustning.

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >