Toppbild

Helgarö kläpp badplats

Om Helgarö kläpps badplats

Badplatsen drivs av Fogdöns Hembygdsförening i samarbete med Strängnäs kommun. Badplatsen har sandstrand med omgivande gräsytor och har brygga.

 

Övrig utrustning

Handikappanpassad toalett, grillplats, sittgrupper och sophämtning.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >