Toppbild

Husbybadet

Bild på stranden vid Husbybadet 

Om Husbybadet

Badplatsen drivs av Fogdöns Hembygdsförening i samarbete med Strängnäs kommun. På badplatsen finns brygga i vinkel, sandstrand och stora gräsytor.

 

Övrig utrustning

Handikappanpassad toalett, grillmöjligheter, sittgrupper och sophämtning.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >