Toppbild

Kungsbergsbadet

Bild på stranden vid Kungsbergs badplats

Om Kungsbergsbadet

Badplatsen drivs av Fogdöns Hembygdsförening i samarbete med Strängnäs kommun. På badplatsen finns en fast brygga i vinkel och sandstrand med omgivande grässlänter.

  

Övrig utrustning

Handikappanpassad toalett, sittgrupper och sophämtning.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >