Toppbild

Lännabadet

Bild på stranden vid Lännabadet

Om Lännabadet

Badplatsen ligger i Merlänna vid Lännasjön och har sandstrand med omgivande gräsytor och en brygga i vinkel.

 

Övrig utrustning

Vid badet finns en handikappanpassad toalett, sittgrupper och omklädningsbyggnad.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >