Toppbild

Löt badplats

Bild på Lötbadets badplats

Om Lötbadet

Badplatsen är relativt liten med sandstrand, omgivande gräsytor och brygga. Badet drivs av Caravan Club i samarbete med Strängnäs kommun.

 

Övrig utrustning

Vid badplatsen finns en omklädningsbyggnad och handikappanpassad toalett.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >