Toppbild

Oknöbadet

Bild på Oknöbadets badplats

Om Oknöbadet

Badplatsen är ett mindre bad med långgrund strand med en kombination av finkornig sand och gräsmatta. Från stranden går det ut två bryggor.

Badet sköts av Aspö-Tosterö Hembygdsförening i samarbete med Strängnäs kommun.

 

Övrig utrustning

Vid badet finns en handikappanpassad toalett, eldstad, sittgrupper, omklädningshytt och sophämtning.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >