Toppbild

Porsudden badplats

Bild på Porsuddens badplats

Om Porsuddens badplats

Badplatsen ligger nedanför en brant slänt med en liten strand med finkornig sand. Badar gör man i Magsjön som är känt för sitt klara vatten.

 

Övrig utrustning

På badplatsen finns handikappanpassad toalett och sittgrupp.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >