Toppbild

Sandviksbadet

Bild på Sandviksbadets badplats

Om Sandviksbadet

Badplatsen är liten och har en långgrund strand med stora omkringliggande ytor av sand och gräs.

 

Övrig utrustning

På badplatsen finns en handikappanpassad toalett och flera sittgrupper.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >