Toppbild

Segerön badplats

Om Segeröns badplats

Badet ligger på Segerön dit man tar sig med båt. Båtbrygga finns för angöring. Sandstrand och omgivande gräsytor.

Badet drivs av Intresseföreningen Segeröbadet.

 

Övrig utrustning

Vid badet finns en omklädningsbyggnad samt en mulltoalett.

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >