Toppbild

Lekplatser

Parkavdelningen ansvarar för de 38 kommunala lekparkerna. De besiktas årligen av besiktningsman. Det underlaget ligger till grund för vårt arbete med att hålla säkra lekplatser. Vid allvarliga fel åligger det oss att snarast montera ner lekredskapet alternativt laga om det går. En del äldre utrustning som fortfarande ser fräsch ut kan innehålla felaktiga mått vilket kan vålla allvarlig skada och måste därmed tas bort. Vi tar tacksamt emot allmänhetens hjälp med att hålla ögonen öppna för eventuella skador. Felanmäl gärna detta så att vi snabbt kan åtgärda.

Vi har påbörjat ett upprustningsarbete för att hålla våra lekparker attraktiva och användarvänliga. Dåligt utnyttjade lekparker kan ibland läggas ner till förmån för satsning på någon annan lekpark. Vid planerande av ny lekpark tar vi kontakt med närliggande skolor och förskolor.

En aktiv livsstil ligger i tiden. Vi har för närvarande 3 st utegym med olika inriktningar under parks ansvar. Det blir mer och mer populärt att träna utomhus. Vi har haft tur att få placera dem i lättillgängliga naturligt vackra miljöer.

 

Lekplats Västerviken

 

Västervikens lekpark är den största och kanske den mest välbesökta. Den ligger nära centrum, Mälaren och omgiven av vacker parkmiljö. Lekparken har ett stort utbud för de flesta åldrar.

Björkvägen: Lekplatsen har nyligen fått gammal utrustning ersatt med helt ny, vilket har blivit uppskattat.

Östabadet i Stallarholmen: Utbyggd lekpark 2011. Flitigt använd intill det populära badet.

Pionjärvägen: Ny lekplats 2011 för de mindre barnen.

Skämbylöt i Åkers Styckebruk: Den gamla utrustningen ersattes med ny 2013.

Lottenlund ligger vid hamnen i Mariefred, med slottet som bakgrund och med stora gröna ytor omkring. Vi kommer att ersätta en utdömd klätterställning 2014.

Ekhov: En lekpark belägen i en skogsbacke och är flitigt använd. Mysig miljö med uppvuxna träd.

Ryborgsvägen: Vi kommer att ersätta utdömd utrustning under 2014.

Härad: Åsvägen byggdes om 2010

Vansö: Byggdes om 2013

Länna: Byggdes om 2010

 

Karta över kommunens lekparker

Klicka på kartan för att kunna zooma.

Karta lekparker

Uppdaterad 2018-01-19 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >