Toppbild

Motion

collage_motion

Strängnäs kommun erbjuder stor variation för motionsutövare. Under fliken motion presenteras gymanläggningar och motionsspår som finns tillgängliga inom kommunen.  Vill du veta mer om andra motionsgrenar som exempelvis cykling, kanotning eller vandring så finns mer information tillgänglig på Turistbyråns webbsidor.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >