Toppbild

Övrigt

Övrigt_collage

I Strängnäs kommun finns det en rad övriga möjligheter till motionsaktiviteter som finns presenterade här under övrigt.

 

Regler, lagar och rekommendationer

Här under lägger vi ut information baserat på de vanligaste frågorna som fritidsenheten tar emot.

Förslag på mer information som ska finnas på denna sida tas tacksamt emot via vår ordinarie e-postadress

 

Rastning av hundar

En hund ska rastas dagligen genom promenader eller motsvarande. Att ha hunden i rastgård eller uppbunden i löplina anses i normalfallet inte vara tillräckligt med rastning för att hunden ska må bra. En hund bör rastas minst var sjätte timme.

  1. Enligt 17 § i kommunens lokala ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade inom följande områden, på offentliga platser inom detaljplanelagt område
  2. I motionsspåren, Strängnässpåret, Långbergsspåret, Stadsskogen, Malmby, Hammarspåret, Fredrikshall, Åkersspåret och Ulva.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar ska hållas kopplade på begravningsplatser och får inte vistas på offentliga badplatser under badsäsongen 15 maj-15 september.

På offentliga platser inom detaljplanelagt område och i motionsspåren ska föroreningar efter hundar plockas upp.

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >