Toppbild

Anmälan, kostnad & villkor

Avgifter Pris per termin
Elev på grundskola eller gymnasium 700 kronor/kurs
Vuxen (du som slutat gymnasiet) 2 000 kronor/kurs
Hyra av instrument 450 kronor


Syskonrabatt
Andra barnet får 25 % rabatt, tredje barnet får 50 % rabatt och fjärde barnet får 75 % rabatt på terminsavgiften. Rabatten gäller endast ett ämne. Vuxen omfattas ej av rabatten.

 

Villkor för betalning

  • Du ska betala hel terminsavgift och eventuell instrumenthyra från och med första lektionstillfället.
  • Du är införstådd med att kulturskolan inte bjuder på "prova-på-lektioner".
  • Terminsavgiften återbetalas inte om eleven väljer att sluta under pågående termin.

 Ett trä som har blad av sedlar

Terminsavgiften innebär att:

  • Kulturskolan garanterar 25 lektionstillfällen per läsår (12-13 tillfällen per termin). Observera att detta inte är lika många undervisningsveckor per termin som exempelvis grundskolan har.
  • Kulturskolan har samma allmänna lov- och studiedagar som den kommunala grund- och gymnasieskolan. Datum för lov och ledigheter.
  • Kulturskolan erbjuder ersättningslektioner endast om läraren varit frånvarande så mycket att skolan inte kunnat erbjuda 25 lektionstillfällen under det aktuella läsåret.

 

Dag före röd dag stänger Kulturskolan klockan 15.00. Ingen undervisning för eleverna om inte respektive lärare uppgett något annat.

 

Kurskatalog/lediga platser

Kulturskolan använder från och med juni 2017 ett nytt system för anmälningar till kulturskolan. Du hittar numera alla lediga platser i vår kurskatalog om du följer den här länken: www.studyalong.se/strangnaskulturskola

Välkommen med din anmälan.

 

 

OBS! Cirkusskolan har eget anmälningssystem
Anmälan till Cirkusskolan

Uppdaterad 2017-10-17 av Kulturskolan

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >