Toppbild

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska del, tidigare kallad skolhälsovården, har verksamhet vid varje skola. Här verkar skolsköterskan tillsammans med skolläkare för elevernas rätt till en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan. Elever och föräldrar kan fritt kontakta oss.

 

Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att:

  • erbjuda hälsobesök/hälsosamtal enligt Socialstyrelsens riktlinjer
  • följa upp definierade hälsoproblem
  • erbjuda hälsorådgivning och medicinsk studievägledning
  • utföra vaccinationer enligt svenskt nationellt program


Skolläkaren har mottagning på varje skola och träffar i första hand elever som har skolrelaterade problem och:

  • erbjuder hälsobesök
  • utför medicinska bedömningar
  • bidrar med medicinsk kompetens i olika elevhälso- och arbetsmiljöfrågor

Skolläkaren har det medicinska ansvaret för elevhälsans medicinska del och för generella behandlingsdirektiv.
Skolläkaren arbetar tillsammans med skolsköterska med ledningsansvar för att kontinuerligt uppdatera och utveckla verksamheten.

Skolläkare:

Joachim Sandberg, joachim.sandberg@strangnas.se, kontaktas via respektive skolsköterska

Skolsköterskor:

Cecilia Schillberg, samordnare med ledningsansvar 
cecilia.schillberg@strangnas.se tel: 0152-294 32

Finningeskolan, Särskolan samt administration

Monika Holm, monika.holm@strangnas.se tel: 0152-294 09
Paulinska skolan, Språkcentrum

Åza Tellström, aza.tellstrom@strangnas.se tel: 0152-295 17
Karinslundsskolan, Vasaskolan, Tosteröskolan, Fogdöskolan, Härads skola

Helene Bengtsson, helene.bengtsson@strangnas.se tel: 0152-298 10
Åkerskolan, Lännaskolan

Veronica Dittmer, veronica.dittmer@strangnas.se tel: 0152-33 15 10
Stallarholmsskolan, Mariefreds skola

Marie Svärd, marie.svard@strangnas.se tel: 0159-297 73
Mariefreds skola

Anette Rydelius Sandberg, anette.rydeliussandberg@strangnas.se
tel: 0152-295 07
Thomasgymnasiet
---------------------------------------------------------------------------

Hälsobesök - Vaccinationer

Hälsobesök - vaccinationer, klicka här.

Länktips och råd

Klicka här för hälso- och sjukvårdsupplysning på nätet

Hälso- och sjukvårdsupplysning på nätet - 1177.se
Uppdaterad 2018-08-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >